Şəms surəsi

91:9

Nəfsini (günahlardan) təmizləyən mütləq nicat tapacaqdır!