Şəms surəsi

91:7

And olsun nəfsə və onu yaradana (ona biçim verənə);