Şəms surəsi

91:4

And olsun onu (günəşi) örtən gecəyə;