Şəms surəsi

91:3

And olsun onu (günəşi) parlaq edən gündüzə;