Şəms surəsi

91:2

And olsun (günəşin) ardınca çıxan aya;