Şəms surəsi

91:10

Onu (günaha) batıran isə, əlbəttə, ziyana uğrayacaqdır.