Şəms surəsi

91:1

And olsun günəşə və onun işığına (günəşin qalxdığı vaxta);