Səcdə surəsi

32:25

(Ya Rəsulum!) Həqiqətən, sənin Rəbbin onların (mö´minlərlə kafirlərin) arasında qiyamət günü ixtilafda olduqları (dini) məsələlər barədə hökm verəcəkdir!