Səcdə surəsi

32:2

Kitabın (Qur´anın) aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilməsində heç bir şəkk-şübhə yoxdur!