Səcdə surəsi

32:19

İman gətirib yaxşı işlər görənləri etdikləri əməllər müqabilində qonaq qalacaqları (sakin olacaqları) Mə´va cənnətləri gözləyir. (Onlar orada Allahın əbədi qonaqları olacaqlar).