Səcdə surəsi

32:17

Etdikləri əməllərin mükafatı olaraq (Allah dərgahında) onlar (mö´minlər) üçün göz oxşayan (onları sevindirəcək) nə cür ne´mətlər gizlənib saxlandığını heç kəs bilməz!