Səba surəsi

34:6

(Kitab əhlindən Abdullah ibn Salam kimi) elm verilmiş kimsələr Rəbbindən sənə nazil edilənin (Qur´anın) haqq olduğunu və onun (mö´minlərə) yenilməz qüvvət sahibi, (hər cür) şükrə (tə´rifə) layiq olan Allahın yolunu göstərdiyini görürlər.