Səba surəsi

34:30

(Onlara) belə de: "Sizə və´d olunmuş bir gün (qiyamət günü) vardır ki, ondan bircə saat belə nə geri qalar, nə də irəli keçə bilərsiniz!"