Səba surəsi

34:29

Onlar (Məkkə müşrikləri): "Əgər doğru danışırsınızsa, (bir xəbər verin görək) bu və´d (əzab və´dəsi) nə vaxt yerinə yetəcəkdir?" - deyə soruşarlar.