Səba surəsi

34:28

(Ya Rəsulum!) Biz səni (təkcə öz qövmünə deyil) bütün insanlara (mö´minlərə Cənnətlə) müjdə verdən, (kafirləri isə Cəhənnəm əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbər olaraq göndərdik. Lakin insanların (Məkkə müşriklərinin) əksəriyyəti (bunu) bilməz!