Səba surəsi

34:20

İblisin onlar haqqındakı zənni düz çıxdı. (İçərilərindən) bir dəstə mö´min istisna olmaqla, hamısı ona uydu.