Səba surəsi

34:13

Onun (Süleyman) üçün nə istəsə - mə´bədlər (uca qəsrlər), heykəllər, (min nəfərdən ibarət qonağın və qoşunun birlikdə oturub yeyə biləcəyi) böyük hovuzlara bənzər çanaqlar və yerindən tərpənməyən iri qazanlar düzəldirdilər. Siz, ey Davud ailəsi! (Allaha) şükranlıqla itaət edin! (Bu ne´mətə şükür edin!) Bəndələrimdən (ne´mətlərimə) şükür edəni azdır!