Saffat surəsi

37:96

Halbuki sizə də, sizin düzəltdiklərinizi də Allah yaratmışdır!"