Saffat surəsi

37:94

(Bundan xəbər tutan tayfası) yüyürə-yüyürə onun yanına gəldi.