Saffat surəsi

37:9

(Səmadan) kənar edilərlər. Onları daimi bir əzab göyləyir!