Saffat surəsi

37:88

(İbrahim) ulduzlara bir nəzər saldı.