Saffat surəsi

37:82

Sonra başqalarını (Nuha iman gətirməyənləri) suda boğduq.