Saffat surəsi

37:81

Şübhəsiz ki, o Bizim mö´min bəndələrimizdən idi!