Saffat surəsi

37:80

Həqiqətən, Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq!