Saffat surəsi

37:77

Məhz onun nəslini (qiyamətə qədər yer üzündə) baqi etdik.