Saffat surəsi

37:74

Yalnız Allahın sadiq bəndələrindən başqa! (Onlara heç bir əzab verilmədi).