Saffat surəsi

37:70

Bununla belə yüyürə-yüyürə onların ardınca düşüb getdilər.