Saffat surəsi

37:69

Çünki onlar atalarını (dünyada haqq yoldan) azmış gördülər.