Saffat surəsi

37:68

Daha sonra onların qayıdacaqları yer mütləq yenə Cəhənnəmdir!