Saffat surəsi

37:67

Sonra onlar üçün (içməyə) qaynar su ilə qatışmış irin vardır.