Saffat surəsi

37:65

Onun meyvəsi şeytanların başı kimidir (olduqca çirkin və əcaibdir).