Saffat surəsi

37:60

Həqiqətən, bu, böyük qurtuluşdur (uğurdur)!