Saffat surəsi

37:58

Biz artıq ölməyəcəyik, elə deyilmi?