Saffat surəsi

37:55

O özü baxıb onu (yoldaşını) Cəhənnəmin ortasında görəcək