Saffat surəsi

37:52

O deyirdi: "Sən, doğrudan da, inanmırsan ki,