Saffat surəsi

37:41

Məhz onlar üçün mə´lum bir ruzi vardır.