Saffat surəsi

37:40

Allahın müxlis bəndələri isə müstəsnadırlar (onlara cəza verilməyəcəkdir).