Saffat surəsi

37:4

Həqiqətən, sizin Allahınız birdir!