Saffat surəsi

37:37

Xeyr, o, haqla (Qur´anla) gəldi və (özündən əvvəlki) peyğəmbərləri təsdiq etdi.