Saffat surəsi

37:34

Həqiqətən, Biz günahkarlarla belə rəftar edirik.