Saffat surəsi

37:33

O gün hamısı əzaba (cəhənnəm oduna yanmağa) şərik olacaqlar.