Saffat surəsi

37:26

Bəli, onlar bu gün (Allahın əmrinə) təslim olmuşlar!