Saffat surəsi

37:24

Onları tutub saxlayın, çünki sorğu-sual olunacaqlar!"