Saffat surəsi

37:23

Allahdan qeyri! Onlara Cəhənnəm yolunu göstərin!