Saffat surəsi

37:21

(Mələklər isə onlara belə deyəcəklər): "Bu (dünyada) yalan hesab etdiyiniz (haqq ilə batili, mö´minlə kafiri) ayırd etmə günüdür!"