Saffat surəsi

37:20

Və deyəcəklər: "Vay halımıza! Bu, haqq-hesab (cəza) günüdür!"