Saffat surəsi

37:182

Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun!