Saffat surəsi

37:178

(Ya Peyğəmbər!) Sən onlardan bir müddət üz çevir!