Saffat surəsi

37:173

Bizim əsgərlərimiz (mö´minlər) labüd olaraq (kafirlərə) zəfər çalacaqlar!"