Saffat surəsi

37:170

Amma onu (Qur´anı) inkar etdilər. Onlar (küfrlərinin aqibətini) mütləq biləcəklər.